Kvalitet & miljö

Prosped Kvalitet & miljö

Kvalitet & Miljö

Ett målmedvetet kvalitetstänkande från första kontakt till avslutad transport genomsyrar vår verksamhet. Vi följer relevanta lagar och förordningar och månar starkt om att överenskommen frakttjänst ska stämma med vårt uttalade kvalitetsarbete.

Vi arbetar aktivt för att bidra till minskad miljöbelastning, både internt och ute på vägarna, och vi vill ta ansvar för kommande generation. Det ställs höga krav på aktörer i transportbranschen och vi jobbar kontinuerligt med att möta kunders krav om minskade miljöeffekter i transportkedjan.

Vi ser fram emot att få hantera dina leveranser

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just dig!